Αποτελέσματα: "2018"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

demo-article-image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλογυμναστικού Ομίλου Καλαμάτας (Φ.Ο.Κ) σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ…

Περισσότερα