ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Αθλήτρια
Τμήμα Ρυθμικής

 

Bιογραφικό αθλήτριας

 

2010

Περιφερειακοί Αγώνες ρυθμικής γυμναστικής ΕΓΟ κατηγορίας Παγκορασίδων:

1η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
1η θέση στη Μπάλα
1η θέση στο Σχοινάκι
2η θέση στο Ελεύθερο

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής-HELIOUPOLIS CUP(Αθήνα) Ελλάδα
4η θέση στο Σχοινάκι
6η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
7η θέση στο Ελεύθερο

Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής ΕΓΟ κατηγορίας Παγκορασίδων Α-Γ-Ε περιφερειών
7η θέση στο Σχοινάκι
8η θέση στη Μπάλα

2011
Περιφερειακοί Αγώνες ρυθμικής γυμναστικής ΕΓΟ κατηγορίας Παγκορασίδων:
1η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
1η θέση στο Σχοινάκι
1η θέση στην Μπάλα
2η θέση στο Ελεύθερο

Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής ΕΓΟ κατηγορίας Παγκορασίδων Α-Γ-Ε περιφερειών
2η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
3η θέση στη Μπάλα
3η στο Ελεύθερο
3η θέση στη Μπάλα

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής-SPARTACUS-THERMI EMERALDS CUP (Θεσ/νίκη)
Ελλάδα
3η θέση στο Ελεύθερο
3η θέση στο Σχοινάκι
4η θέση στο Σύνθετο Ατομικό

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής-RUMI AND ALBENA CUP(Βάρνα) Βουλγαρία
3η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
3η θέση στο Σχοινάκι
4η θέση στο Ελεύθερο

2013

Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής ΕΓΟ κατηγορίας Κορασίδων Α-Γ-Ε περιφερειών
5η θέση στο Ελεύθερο
6η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
8η θέση στο Στεφάνι
8η θέση στη Μπάλα

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής-SPARTACUS-THERMI EMERALDS CUP (Θεσ/νίκη)
Ελλάδα
1η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
1η θέση στο Ελεύθερο
1η θέση στο Στεφάνι
2η θέση στη Μπάλα

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής-OLYMPIA CUP (Μπουργκάς), Βουλγαρία
2η θέση στο Στεφάνι
3η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
3η θέση στη Μπάλα

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής- DΙLIANA CUP (Πάζαρτζικ ) ,Βουλγαρία
3η θέση στη Μπάλα
8η θέση στο Σύνθετο Ατομικό

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής – 7th HELIOUPOLIS CUP(ΑΘΗΝΑ) Ελλάδα
6η θέση στο Στεφάνι (κατηγορία Νεανίδων)

2014
Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής- 1st ELEGANT CUP, (Καλαμάτα) Ελλάδα
3η θέση στη Μπάλα
3η θέση στις Κορδέλα

Bουλγάρικο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής κατηγορίας Νεανίδων
6η θέση στη Μπάλα

2015

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής – 8th HELIOUPOLIS CUP(ΑΘΗΝΑ) Ελλάδα
2η θέση στη Μπάλα
5η θέση στο Σύνθετο Ατομικό

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής- 2nd ELEGANT CUP, (Καλαμάτα) Ελλάδα
2η θέση στη Μπάλα
2η θέση στις Κορύνες
4η θέση στο Σύνθετο Ατομικό
5η θέση στο Σχοινάκι

2016

Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής- 1st ELEGANT CUP, (Καλαμάτα) Ελλάδα
1η θέση στο σύνθετο ομαδικό
10η θέση στο στεφάνι

Διασυλλογικοί αγώνες ΑΕΣΓΑ, Αθήνα
8η θέση στις κορύνες

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, ΑΘΗΝΑ
9η θέση στο σχοινάκι

photo-moments

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (2)
Πουλοπούλου zoi