Αποτελέσματα/Results 2022 Elegant Cup

POSTER-20221

ΝΕΟ BENJAMINS 2012 B LEVEL WA

BENJAMINS 2012 B LEVEL rope

BENJAMINS 2012 B LEVEL hoop

BENJAMINS 2012 B LEVEL ball

ΝΕΟ BENJAMINS 2012 B LEVEL ALL AROUND

ΝΕΟ BENJAMINS 2012 A LEVEL WA

BENJAMINS 2012 A LEVEL hoop

BENJAMINS 2012 A LEVEL rope

BENJAMINS 2012 A LEVEL ball

ΝΕΟ BENJAMINS 2012 A LEVEL ALL AROUND

 

PRE-JUNIORS Groups

 

ΝΕΟ BENJAMINS 2013 B LEVEL WA

BENJAMINS 2013 B LEVEL ROPE

BENJAMINS 2013 B LEVEL BALL

ΝΕΟ BENJAMINS 2013 B LEVEL ALL AROUND

NEO BENJAMINS 2013 A LEVEL WA

BENJAMINS 2013 A LEVEL ROPE

BENJAMINS 2013 A LEVEL BALL

NEO BENJAMINS 2013 A LEVEL ALL AROUND

 

juniors groups 5 ropes

JUNIORS Groups BALL

JUNIORS GROUPS ALL AROUND

 

Seniors HOOP

Seniors ball

Seniors CLUBS

Seniors RIBBON

Seniors All around

 

SATURDAY 5/3/2022

PRE-JUNIORS 2011 B LEVEL ROPE

PRE-JUNIORS 2011 B LEVEL hoop

PRE-JUNIORS 2011 B LEVEL BALL

PRE-JUNIORS 2011 B LEVEL clubs

PRE-JUNIORS 2011 B LEVEL AA

 

PRE-JUNIORS 2011 A LEVEL ROPE

PRE-JUNIORS 2011 A LEVEL hoop

PRE-JUNIORS 2011 A LEVEL BALL

PRE-JUNIORS 2011 A LEVEL clubs

PRE-JUNIORS 2011 A LEVEL AA

 

BENJAMINS Groups

 

SUNDAY  6/3/2022

PRE-JUNIORS 2010 B LEVEL HOOP

PRE-JUNIORS 2010 B LEVEL BALL

PRE-JUNIORS 2010 B LEVEL RIBBON

PRE-JUNIORS 2010 B LEVEL CLUBS

PRE-JUNIORS 2010 B LEVEL AA

 

PRE-JUNIORS 2010 A LEVEL BALL

PRE-JUNIORS 2010 A LEVEL CLUBS

PRE-JUNIORS 2010 A LEVEL RIBBON

PRE-JUNIORS 2010 A LEVEL AA

 

JUNIORS 2007 HOOP

JUNIORS 2007 BALL

JUNIORS 2007 clubs

JUNIORS 2007 ribbon

JUNIORS 2007 AA

 

JUNIORS 2008 HOOP

JUNIORS 2008 BALL

JUNIORS 2008 clubs

JUNIORS 2008 ribbon

JUNIORS 2008 AA

 

JUNIOR 2009 HOOP

JUNIOR 2009 BALL

JUNIORS 2009 clubs 

JUNIORS 2009 ribbon

JUNIORS 2009 AA