Προπονήτριες

18 χρόνια εμπειρία
13 Χρόνια αθλήτρια"
5 χρόνια προπονήτρια