ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3453453

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλογυμναστικού Ομίλου Καλαμάτας (Φ.Ο.Κ) σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ,η οποία θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 11/03/2018 και ώρα 10.00 στην Καλαμάτα ,Ανατολικό Κέντρο 14(Γραφεία Συλλόγου) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή Τριμελούς Γενικής Συνέλευσης.

2.Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2017 έως 31/12/2017-Τοποθετήσεις Μελών – Ψηφοφορία.

3.Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/2017 έως 31/12/2017-Τοποθετήσεις Μελών – Ψηφοφορία

4.Έκθεση Εξελικτικής Επιτροπής για την Οικονομική Διαχείριση του Δ.Σ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Ψηφοφορία.

5.Έγκριση  ή μη  Προϋπολογισμού έτους 2018

6.Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 11.00.

pdf_download

Παρακαλούμε κατεβάστε το σχετικό pdf
-> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ γενικη συνελευση 2018