Το σωματείο έχει περιοριστικά τους ακόλουθους σκοπούς:

1.- Τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
2.- Τη σωματική, φυσική, πνευματική και ψυχική διάπλαση των μελών του και την απόκτηση ή τελειοποίηση ορισμένων ικανοτήτων δια μέσου της σωματικής και πνευματικής άσκησης.
3.- Τη δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της Γυμναστικής (Ενόργανης, Ρυθμικής, Ακροβατικής, Αεροβικής, Μοντέρνας) και λοιπών μέσων άσκησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων.
4.- Την παροχή προς τα μέλη του ανώτερης σωματικής και πνευματικής αγωγής, καλλιέργειας κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
5.- Την περαιτέρω εξύψωση του Αθλητικού Ιδεώδους στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και κοινωφελούς συμφέροντος και των απαιτήσεων της Γυμναστικής Επιστήμης. Την ανάπτυξη του Ολυμπιακού Πνεύματος στα μέλη, στους αθλητές και στους φιλάθλους της έδρας του και της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας.

Tο σωματείο έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς και απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς του, χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν, ιδιαίτερα δε απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξή του στην πολιτική.

[dropcaps style=”square”]Γ[/dropcaps]ια την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου τα μέλη του έχουν βασική υποχρέωση να συμβάλουν ενεργώς και εμπράκτως.
1. Η επιτυχία των ανωτέρω σκοπών θα γίνει δυνατή με κάθε επιτρεπόμενο από το νόμο πρόσφορο μέσο, με την αξιοποίηση του υπάρχοντος αθλητικού δυναμικού του, ιδιαίτερα με την οργάνωση κάθε μορφής κοινωνικών και πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών και κάθε άλλη κίνηση με ψυχαγωγικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, πρόγραμμα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.